putovanje oko tijela

Davor Ivankovac
Marijana Radmilović: Putovanje oko tijela, Meandarmedia, Zagreb, 2019.
Poezija „teške kategorije“ koja ne nudi parole niti olake „stvarnosne“ prečace do socijalnog ili feminističkog angažmana, ali koja bi unatoč tome, i baš zbog toga, trebala zauzeti istaknuto mjesto u polju suvremene pjesničke produkcije