proslava

Davor Ivankovac
Naslovnica knjige Proslava Damira Karakaša
Karakaševa pripovijest hommage je jednom tipu proze, kakva se kod nas pisala u razdoblju Druge moderne
Andrijana Kos Lajtman
Slika mesara sa noževima i škarama
O kvalitativnim i moralnim kriterijima u kontekstu suvremene hrvatske kritike