miljenko jergović

Andrijana Kos Lajtman
Slika mesara sa noževima i škarama
O kvalitativnim i moralnim kriterijima u kontekstu suvremene hrvatske kritike