magdalena blažević

Monika Herceg
Magdalena Blažević (Foto: Marijana Baškarad)
Zbirka priča Svetkovina Magdalene Blažević govori o ženama u ruralno-patrijarhalnom okruženju Bosne, vjerojatno ne samo Bosne, s različitim vidovima nasilja kao tradicijom i svakodnevicom, a bila je povod razgovoru s autoricom