kritika

Davor Ivankovac
Naslovnica knjige Kako sam brojio ružičaste robote
Pandemijski roman u najširem smislu, čija naracija prolazi luk od buđenja u bolničkoj sobi do konačne pomirbe sa samim sobom, vlastitim zabludama i svijetom
Luka Rovčanić
Naslovnica: Dovoljni razlozi
Zbirka kojom se autor, opetovano, konformistički usidrio u već prepoznatljivi vlastiti pjesnički projekt
Srećko Jurišić
Naslovnica: Mračna kći
Roman Elene Ferrante "Mračna kći" koji ne pripada napuljskoj tetralogiji kombinira ladanjski pokušaj aktivacije smisla života s učinkom koji se može naslutiti i nudi carski uvid u samu Ferrante
Vid Jeraj
Naslovnica: Požuri i izmisli grad
Pišući o bosanskoj svakodnevici Lejla Kalamujić rastvara narativ gubitka kao rezultata dugogodišnjeg pregalaštva nacionalističkih elita koje su malog čovjeka pretvorile u svoju marionetu i time obezvrijedile ljudski legitimitet. Tako gradi identitet queer-pripovjedačice koja „na život gleda sa strane”