katarina luketić

Katarina Luketić
Naslovnica "Djevojka, žena, drugo"
Bookerom nagrađeni roman "Djevojka, žena, drugo" Bernardine Evaristo je ikonički roman našeg doba: ima znatan aktivistički potencijal, a njegov osebujan zvuk vrlo dobro odgovara akustici suvremenog zapadnog društva
Katarina Luketić
Fotografija izložbe o Albertu Camusu u Zagrebu
Intelektualna preventiva i terapija kulturom – urednici/e portala Kritika h,d,p, preporučuju najbolje iz 2020. godine
Katarina Luketić
S demonstracija za povratak naziva Trga žrtava fašizma, 1997. Foto: Barbara Blasin
O dominantnim i alternativnim interpretacijama društvenih promjena, kulture i književnosti u prvom desetljeću hrvatske samostalnosti
Katarina Luketić
Detalj arhitekture Split 3
Drugi dio eseja o predodžbama o "balkanskoj književnosti" koji je objavljen na mreži europskih kulturnih časopisa Eurozine u povodu inozemnih prijevoda romana Pjevač u noći Olje Savičević Ivančević i Područje bez signala Roberta Perišića