esej

Martina Vidaić
Foto: Adrijana Vidić. Prozor
Pisci i spisateljice pišu o svojim snovima. Adrijana Vidić hvata ih fotografskim aparatom
Dorta Jagić
Foto: Adrijana Vidić. Kornjače
Pisci i spisateljice pišu o svojim snovima. Adrijana Vidić hvata ih fotografskim aparatom
Srđan Srdić
Slika s perom. Foto: Adrijana Vidić
Pisci i spisateljice pišu o svojim snovima. Adrijana Vidić hvata ih fotografskim aparatom
Marko Pogačar
Foto: Adrijana Vidić. Kockice
Pisci i spisateljice pišu o svojim snovima. Adrijana Vidić hvata ih fotografskim aparatom