bojan krištofić

Bojan Krištofić
B. Cvjetanović, iz ciklusa "Priroda i grad"
Opus Borisa Cvjetanovića, jednog od naših najvažnijih suvremenih fotografa, razvijao se od reportažnih zadataka na stranicama liberalnih omladinskih medija sedamdesetih i osamdesetih, preko "bilježenja" proturječja i naličja službene državne ideologije uoči raspada Jugoslavije sve do novijih "zamrzavanja" protoka vremena u detaljima prirode i urbanih pejzaža
Bojan Krištofić
Alem Ćurin
O nekim karakteristikama likovnog, pripovjedačkog i političkog jezika Alema Ćurina