Kritično stanje: izazovi suvremene književne kritike

Plakat: Kritično stanje
Znanstveni kolokvij na FFZG-u

Kritično stanje: izazovi suvremene književne kritike

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirao je znanstveni kolokvij na temu suvremene kritike nazvan "Kritično stanje: izazovi suvremene kritike"
U petak, 27. svibnja 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s početkom u 10:30 sati u A-309, održava se kolokvij o književnoj kritici.

Cilj kolokvija jest okupiti i u razgovoru sučeliti aktivne sudionike književnokritičkog polja: one koji kritiku redovito pišu i objavljuju te one koji o njoj razmišljaju – kritički. Kritika će se u uvodnim izlaganjima motriti u širem prostornom, vremenskom i epistemološkom kontekstu, a potom će se raspravljati o posljedicama njezine migracije u virtualnu sferu, njezinom raslojavanju i reagiranju na ukus nove čitateljske generacije i logiku novih medija i tehnologija. Raspravljat će se o figuri književnog kritičara i njegovoj poziciji u aktualnim komunikacijskim i ekonomsko-tržišnim uvjetima, o etici kritike u kulturi lajkanja i hejtanja, o političnosti kritike i njezinom odnosu prema društvenom kontekstu, o njezinoj retorici i polemičkim gestama kojima se služi. Na kolokviju sudjeluju Vladimir Arsenić, Asja Bakić, Tomislav Brlek, Saša Ćirić, Nataša Govedić, Ana Fazekaš, Dinko Kreho, Andrea Milanko, Branislav Oblučar, Luka Ostojić, Jadranka Pintarić i Anera Ryznar.

Program:

10:30 Otvaranje skupa i pozdravna riječ

10:30 – 12:00
Perspektive književne kritike
Tomislav Brlek: Svrha kritike
Andrea Milanko: Smrt književne kritike
Dinko Kreho: D(r)ugo dvadeseto stoljeće naše kritike
Branislav Oblučar: Bilješke na margini – kritika i poezija
Rasprava

12:00 – 12:15 Stanka

12:15 – 13:45
Kritičar i njegovi dvojnici
Saša Ćirić: Eksces homo – književna kritika između
karnevalske polemike i pionirske naučne analize
Vladimir Arsenić: Da li je moguća masovna proizvodnja
kritičarki/a: primeri (dobre) prakse
Jadranka Pintarić: Književna kritičarka: studija slučaja
Nataša Govedić: Critic’s book: rad na knjizi Oscar Wilde izlazi
iz zatvora
Rasprava

13:45 – 14:00 Stanka

14:00 – 15:30
Život i smrt kritike u starim i novim medijima
Luka Ostojić: »Autor mi je simpatičan, ali nisam očekivao da
zna pisati«: Razlike između kritičarskog i neprofesionalnog
pristupa književnom djelu
Anera Ryznar: Postkritika: od kritičke korektnosti do retorike
afekta
Asja Bakić: Oduševljenje i razočaranje: dvije emocije
književne kritike na društvenim mrežama
Ana Fazekaš: No Hard Feelings: Afirmacija neuspjeha u
formaciji afektivne i polifone kritike
Rasprava