uganda

Srećko Jurišić
Naslovnica romana "Uganda"
Beskonačna knjiga, ne samo po svojoj sintaksi koja ne završava i iznimnom opsegu od 555 stranica, roman "Uganda" Sebastiana A. Kukavice je i djelo-svijet, katedrala nacionalne književnosti jer je njezin sveobuhvatni a opet disonantni ton, početak anarhije i novog doba
Sebastian A. Kukavica
Portret Sebastijan A. Kukavica
Donosimo ulomak iz romana "Uganda" Sebastiana A. Kukavice, opsega 776 kartica teksta ispisanih u jednoj rečenici, bez točke. To je prvi hrvatski roman histeričnog realizma koji pokušava reći što se događa s karavelom Kristofora Kolumba jednom kada prijeđe 46. meridijan