tito

Tijana Rakočević
Slika opismenjavanja žena, Arhiv AFŽ-a
Esej crnogorske znanstvenice i pjesnikinje o kontekstu, postignućima i ograničenjima jugoslavenskog feminističkog pokreta, povodom knjige Zsófie Lóránd "Feministički izazov socijalističkoj državi u Jugoslaviji"