televizija

Kruno Lokotar
Fotografija Vlade Bulića, autor: Ladislav Tomičić
S Vladom Bulićem, koautorom mnogih uspješnih domaćih TV serija, razgovaramo o scenarističkom zanatu, humorističkim sapunicama i izazovu pisanja za publiku