rachel cusk

Katarina Luketić
Fotografija izložbe o Albertu Camusu u Zagrebu
Intelektualna preventiva i terapija kulturom – urednici/e portala Kritika h,d,p, preporučuju najbolje iz 2020. godine
Marko Pogačar
Slika Topeka
Intelektualna preventiva i terapija kulturom – urednici/e portala Kritika h,d,p, preporučuju najbolje iz 2020. godine: „We don't give a penny, fuck 2020.“, ili „godine prolaze, nemam ništa s tim…“?