proza

Davor Ivankovac
Naslovnica knjige Okretište
"Okretište" je znatno koherentnije, kompaktnije djelo od prethodne "Proslave". Ispripovijedano je također u četiri kraća poglavlja, no linearne, zaokružene fabule, a radnje smještene u prepoznatljivu suvremenost i stoga bliže današnjem čitateljstvu
Vanja Kulaš
Naslovnica knjige Moja dota
Roman "Moja dota" Nore Verde intimistički je narativ o odrastanju u trokutu jakih, istovremeno snažno prisutnih i odsutnih žena, koji u inzularnom mediteranskom kontekstu otvara teme društvene deprivilegiranosti, isključenosti i emancipacije
Srećko Jurišić
Naslovnica romana "Uganda"
Beskonačna knjiga, ne samo po svojoj sintaksi koja ne završava i iznimnom opsegu od 555 stranica, roman "Uganda" Sebastiana A. Kukavice je i djelo-svijet, katedrala nacionalne književnosti jer je njezin sveobuhvatni a opet disonantni ton, početak anarhije i novog doba
Ana Fazekaš
Naslovnica "Male smrti"
U romanu "Male smrti" Ivane Sajko egzili se samo naslaguju jedan na drugi, kao transgeneracijsko iskustvo i društveni momentum, kao priče koje su istovremeno univerzalne, politične/političke i duboko intimno individualne