jesenski i turk

Sebastian A. Kukavica
Portret Sebastijan A. Kukavica
Donosimo ulomak iz romana "Uganda" Sebastiana A. Kukavice, opsega 776 kartica teksta ispisanih u jednoj rečenici, bez točke. To je prvi hrvatski roman histeričnog realizma koji pokušava reći što se događa s karavelom Kristofora Kolumba jednom kada prijeđe 46. meridijan