Dean Duda

Dean Duda
Carlos Fuentes
Carlosa Fuentesa nikad neće biti na popisu lektire jer ga uglavnom slažu nekompetentni i jer srednjoškolska lektirna književnost nije ono što je za Fuentesa literatura nego nacionalno-čitateljski mazohizam - roman "Smrt Artemija Cruza" zato predstavlja Dean Duda