Fotografične slike naših narodnih spisateljah, prvi dio