Fotografične slike naših narodnih spisateljah, drugi dio