Poziv za predlaganje programa za poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike MKM - rok 26. ožujka 2021.

Logotip Natječaj za poticanje čitanja

Poziv za predlaganje programa za poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike MKM - rok 26. ožujka 2021.

16:25
Hrvatska

Ministarstvo kulture i medija objavilo je "Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu". Program se odvija u sklopu aktivnosti vezanih uz Godinu čitanja, a pod sloganom "Čitajmo da ne ostanemo bez riječi".

Kako piše u pozivu: "Cilj je povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja svijesti o važnosti čitanja, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i učiniti čitanje dostupnijim". Programi se mogu odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Ističe se i da se posebna pozornost posvećuje interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Prijave se mogu podnositi od 26. veljače do 26. ožujka 2021. godine.
  
Više o natječaju pogledajte na ovoj poveznici.

Po izboru urednika