Portal za književnost i kritiku

Loading Događanja
Plakat: PhiloSlavicon

Prva znanstveno-stručna konferencija mladih slavista PhiloSlavicon u organizaciji Kluba studenata rusistike Puškin

31/03/2023 - 27/05/2023

Zagreb, 25. – 26. svibnja 2023.

Klub studenata rusistike Puškin organizira Prvu znanstveno-stručnu konferenciju mladih slavista PhiloSlavicon. Na Konferenciju su pozvani svi studenti, diplomirani filolozi, doktorandi i mladi znanstvenici iz struke do 35. godine života. Zainteresirani izlagači dužni su Organizacijskom odboru Konferencije putem posebne prijavnice najkasnije do 31. ožujka 2023. dostaviti sažetak svojega izlaganja (upute za oblikovanje sažetka nalaze se u prilogu). Prijavnica se nalazi na poveznici: https://forms.gle/AqfSLCcxviBTR2c56

Tema je Konferencije: Slavistika jučer, danas, sutra – tragom filološke baštine očima mladih. Konferencija se održava povodom Dana filologa (25. svibnja), a cilj joj je povezati mlade slaviste te im pružiti mogućnost predstavljanja svojih istraživanja i radova.
Nakon Konferencije bit će objavljen zbornik predstavljenih radova. Predaja radova za zbornik nije uvjet za sudjelovanje na Konferenciji.
O točnom mjestu i vremenu održavanja Konferencije, kao i o okolnostima objave zbornika sudionici će biti obaviješteni naknadno.
Za sva pitanja obratite nam se na adresu e-pošte: danfilologa.ksrup@gmail.com

Važni datumi:
• rok za prijavu (slanje sažetaka) putem posebne prijavnice: 31. ožujka 2023.
• objavljivanje programa Konferencije: 12. svibnja 2023.
• rok za predaju pismenih inačica radova (fakultativno): 31. srpnja 2023.

Predložene tematske sekcije:
• lingvistika
• književnoznanstvena (književnopovijesna i književnoteorijska) istraživanja
• prijevod i međukulturna komunikacija
• metodika stranog jezika i glotodidaktika
• interdisciplinarna istraživanja.

Više informacija, prijavnicu, kao i upute za oblikovanje sažetka možete pronaći u službenom pozivu na linku: https://forms.gle/AqfSLCcxviBTR2c56.

Sve nedoumice i upite možete uputiti na e-adresu danfilologa.ksrup@gmail.com. Pravovremeno ažurirane informacije o Konferenciji uz ostale zanimljivosti i objave nalaze se na društvenim mrežama Kluba studenata rusistike Puškin.

Facebook: ksru.puskin

Instagram: @ksru.puskin

LinkedIn: ksru-puskin

Podijelite

  • Ovaj događaj je prošao.

Detalji:

Početak:
31/03/2023
Kraj:
27/05/2023
Događaj Tags:
, , ,
Skip to content