Portal za književnost i kritiku

Loading Događanja
Plakat: Kritička dramaturgija

Poziv na program “Kritička dramaturgija” (od 27. lipnja do 2. srpnja)

27. lipnja - 2. srpnja

Program Kritička dramaturgija nastaje u suradnji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela te udruge Kurziv, nakladnika portala Kulturpunkt. Kritička dramaturgija proizlazi iz dijeljenog interesa za umjetničke prakse koje svoj neposredni kontekst promišljaju kritički, zamišljajući i promišljajući drukčije, nehijerarhijske metode rada i suradnje u filmu i izvedbenim umjetnostima. U tri međusobno povezana tematska bloka, program obuhvaća niz (mikro)političkih fokusa (reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika). Svaki od ovih fokusa promišljat će se u formatu radnih grupa, suradničkih procesa otvorenih svima zainteresiranima, kao i kroz tri javna razgovora. 

Radne grupe održavaju se u popodnevnim terminima i traju dva dana. Za sudjelovanje na radnim grupama obavezne su prijave na mail prijave.kurziv@gmail.com do 24. lipnja. U prijavi je potrebno napisati nekoliko rečenica o sebi i naznaku o tome za koju radnu grupu se šalje prijava. Više o rasporedu programa donosimo u nastavku.

Program zajednički kuriraju i organiziraju Hana Sirovica i Nina Gojić, a odvija se od 27. lipnja do 2. srpnja u prostorima Centra mladih Ribnjak, Kinokluba Zagreb i kluba Booksa. 

O KONCEPTU:

Kritička dramaturgija zamišljena je kao prostor susreta za sve one koje zanima zamišljanje i prakticiranje alternative tradicionalno hijerarhijskoj proizvodnji u filmu i izvedbenim umjetnostima, kao i u njihovoj kritičkoj refleksiji. Pored toga, težišta Kritičke dramaturgije ciljano predstavljaju otklon od odavno zastarjelog i suvišnog ideala objektivnosti, koji je i dalje prisutan u odnosu kako na dramaturški tako i kritičarski rad – bilo predodžbom objektivnog kritičara_ke koji iz neutralne pozicije ima (pr)ocijeniti određeni umjetnički rad, bilo predodžbom dramaturga_inje kao „vanjskog“ oka čija je uloga da jednako tako neutralno sudjeluje u umjetničkom stvaranju. Nasuprot tome, zanimaju nas pristupi koji su svjesni vlastite pozicije, koji svjesno rade na (prijeko potrebnoj) demontaži privida objektivnosti i razvijaju horizontalne modele proizvodnje. S jedne strane, to su kolaborativne stvaralačke prakse, koje propituju viziju umjetničkog područja kao prostora u kojem postoje jasne podjele uloga. S druge strane, radi se o pristupima utemeljenim na principima inkluzivnosti i intersekcionalnosti koji zamišljaju i prakticiraju moguće pomake u načinima umjetničke i kritič(ars)ke proizvodnje. Kritička dramaturgija istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u tri segmenta: reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika. 

Slijedeći ove fokuse, radne grupe u sklopu Kritičke dramaturgije bavit će se potencijalom kina kao alata u političkoj borbi (uz vodstvo filmskih radnica Karle Crnčević i Darije Blažević), principima feminističkog dramaturškog mišljenja (uz vodstvo plesne umjetnice Ane Dubljević) te kritičkim pisanjem kao kolaborativnom i kolektivnom praksom (uz vodstvo kolektiva Critical Interruptions, koji čine umjetnice i istraživačice Diana Damian Martin i Bojana Janković).

Kritička dramaturgija je zamišljena kao prostor susreta za sve one koje zanima zamišljanje i prakticiranje alternative tradicionalno hijerarhijskoj proizvodnji u filmu i izvedbenim umjetnostima, kao i u njihovoj kritičkoj refleksiji. Na prijavu za radne grupe pozivamo dramaturge_inje i umjetnike_ce, kritičare_ke i sve koje zanima pisanje i reflektiranje o izvedbi i filmu, studente_ice i kulturne radnike_ce umjetničkih i društveno-humanističkih opredjeljenja, kao i sve ostale koji imaju interes za probleme koje istražujemo kroz ovaj program.

 

RASPORED

  1. Reciklirani film 

Radna grupa | 27. i 28. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

voditeljice: Karla Crnčević i Daria Blažević

Više o radnoj grupi i voditeljicama dostupno je ovdje.

Otvoreni razgovor i projekcija recikliranog, političkog filma | 29. 6. | 20 h | Kinoklub Zagreb 

sudjeluju: Daria Blažević, Karla Crnčević, Lucija Klarić

  1. Feministička dramaturgija

Radna grupa | 29. i 30. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

Voditeljica: Ana Dubljević

Više o radnoj grupi i voditeljici dostupno je ovdje.

 

Razgovor i promocija knjige Feministički pornopejzaži | 1. 7. | 18.30 h | Centar mladih Ribnjak

Sudjeluju: Pia Brezavšček, Ana Dubljević, Ana Fazekaš

  1. Kolaborativna kritika 

Radna grupa | 1. 7., 15 – 18 h | 2. 7., 13 – 17 h | Centar mladih Ribnjak  

Voditeljice: Diana Damian Martin i Bojana Janković (kolektiv Critical Interruptions)

Više o radnoj grupi i voditeljicama dostupno je ovdje.

Tribina o kolaborativnom kritičkom radu | 2. 7. | 20 h | klub Booksa

Sudjeluju: kolektiv Critical Interruptions (Diana Damian Martin i Bojana Janković), Kulturpunktov kritičarski kvadrilog (Agata Juniku, Jasna Jasna Žmak, Una Bauer, Goran Pavlić), Hana Sirovica

Share This Event

  • Ovaj događaj je prošao.

Detalji:

Početak:
27. lipnja
Kraj:
2. srpnja
Događaj Tags:
, , , ,
Skip to content