1
Slika opismenjavanja žena, Arhiv AFŽ-a
Esej crnogorske znanstvenice i pjesnikinje o kontekstu, postignućima i ograničenjima jugoslavenskog feminističkog pokreta, povodom knjige Zsófie Lóránd "Feministički izazov socijalističkoj državi u Jugoslaviji"
Tijana Rakočević
2
Slika kontrabasa s jazz koncerta
Svijet kao psihijatrijska bolnica u romanima „Pas i kontrabas“ Saše Ilića i „Zvuk krvi“ Michaela Ondaatjea
Vid Jeraj