1
Švejk naslovnica
Ni u jednoj zemlji nastaloj na području bivše Jugoslavije roman „Doživljaji dobrog vojnika Švejka“ ne nalazi se na popisu obavezne lektire, a nije sporno da se radi o vrhunskoj europskoj književnosti. O kanonu. Pitanje: zašto? Evo što o tome u "Alternativnoj lektiri" piše književnica Nada Gašić
Nada Gašić
2
Naslovnica Štajga
Novi roman Ivane Šojat "Štajga ili put u maglu" bavi se potencijalno vrlo zanimljivom temom, ali uz mnogo nedoumica i na književno ne pretjerano uvjerljiv način
Davor Ivankovac
4
Rijeka fotografija kuće i zastave
Davor Mandić